სამუშაოები

WORKS

სასტუმრო „პარაგრაფი“ შეკვეთილში Paragraph Resort & Spa
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

All Rights Reserved by ICT, Ltd. © 2015-2020

Concept and Design by Kok & Birdie

სამუშაოები
სასტუმრო „პარაგრაფი“ შეკვეთილში Paragraph Resort & Spa
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

სამუშაოები

სასტუმრო „პარაგრაფი“ შეკვეთილში Paragraph Resort & Spa
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system
სასტუმრო „პარაგრაფი“ შეკვეთილში Paragraph Resort & Spa
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

სასტუმრო „პარაგრაფი“ შეკვეთილში

Paragraph Resort & Spa

Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა

Geberit Pluvia syphonic roof drainage system