სამუშაოები

WORKS

სასტუმრო „სტამბა“ Stamba Hotel
Geberit Pluvia ® სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia ® Syphonic roof drainage system
Teploluxe ® ელექტრონული თბილი იატაკი Teploluxe ® Electric underfloor heating systems

All Rights Reserved by ICT, Ltd. © 2015-2020

Concept and Design by Kok & Birdie

სამუშაოები
სასტუმრო „სტამბა“ Stamba Hotel
Geberit Pluvia ® სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia ® Syphonic roof drainage system
Teploluxe ® ელექტრონული თბილი იატაკი Teploluxe ® Electric underfloor heating systems

სამუშაოები

სასტუმრო „სტამბა“

Stamba Hotel

Geberit Pluvia ®

სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა

Geberit Pluvia ®

Syphonic roof drainage system

Teploluxe ®

ელექტრონული თბილი იატაკი

Teploluxe ®

Electric underfloor heating systems

სამუშაოები WORKS სასტუმრო „სტამბა“ Stamba Hotel
Geberit Pluvia ® სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia ® Syphonic roof drainage system
Teploluxe ® ელექტრონული თბილი იატაკი Teploluxe ® Electric underfloor heating systems
სამუშაოები WORKS სასტუმრო „სტამბა“ Stamba Hotel
Geberit Pluvia ® სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia ® Syphonic roof drainage system
Teploluxe ® ელექტრონული თბილი იატაკი Teploluxe ® Electric underfloor heating systems
სამუშაოები WORKS სასტუმრო „სტამბა“ Stamba Hotel
Geberit Pluvia ® სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia ® Syphonic roof drainage system
Teploluxe ® ელექტრონული თბილი იატაკი Teploluxe ® Electric underfloor heating systems