მიმდინარე სამუშაოები

ON-GOING WORKS

„თაბორი რიზორთსი“ Tabori Resorts
K-FLEX ® მილგაყვანილობის სისტემი ხმის საიზოლაციო-სამონტაჟო სამუშაოები Geberit ® სახურავიდან წყლის მოშორების სისტემა
K-FLEX ® Acoustic insulation for drainage pipe installations Geberit ® Conventional Roof Drainage System

All Rights Reserved by ICT, Ltd. © 2015-2020

Concept and Design by Kok & Birdie

მიმდინარე სამუშაოები
„თაბორი რიზორთსი“ Tabori Resorts
K-FLEX ® მილგაყვანილობის სისტემი ხმის საიზოლაციო-სამონტაჟო სამუშაოები Geberit ® სახურავიდან წყლის მოშორების სისტემა
K-FLEX ® Acoustic insulation for drainage pipe installations Geberit ® Conventional Roof Drainage System

მიმდინარე სამუშაოები

„თაბორი რიზორთსი“ Tabori Resorts Geberit ® სახურავიდან წყლის მოშორების სისტემა Geberit ® Conventional Roof Drainage System K-FLEX ® მილგაყვანილობის სისტემი ხმის საიზოლაციო-სამონტაჟო სამუშაოები K-FLEX ® Acoustic insulation for drainage pipe installations
„თაბორი რიზორთსი“ Tabori Resorts Geberit ® სახურავიდან წყლის მოშორების სისტემა Geberit ® Conventional Roof Drainage System K-FLEX ® მილგაყვანილობის სისტემი ხმის საიზოლაციო-სამონტაჟო სამუშაოები K-FLEX ® Acoustic insulation for drainage pipe installations

„თაბორი რიზორთსი“

Tabori Resorts

Geberit ®

სახურავიდან წყლის მოშორების სისტემა

Geberit ®

Conventional Roof Drainage System

K-FLEX ®

მილგაყვანილობის სისტემი ხმის საიზოლაციო-სამონტაჟო სამუშაოები

K-FLEX ®

Acoustic insulation for drainage pipe installations