მიმდინარე სამუშაოები

ON-GOING WORKS

„თბილისი მოლი“ Tbilisi Mall
პასიური ხანძარდაცვის სისტემების მოწყობა Arrangement of passive fire protection solutions
გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემის (PVC მილების) Geberit-ის ფირმის პოლიეთილენის შედუღებული მილებით შეცვლა Replacement of a defective sewage PVC pipeline with Geberit HDPE pipes
Tyco ხანძარდაცვის სპრინკლერული სისტემა საქვაბეებისთვის Tyco Fire protection sprinkler system for boiler rooms
სავენტილაციო სისტემების მონტაჟი Installation of an air duct system
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

All Rights Reserved by ICT, Ltd. © 2015-2020

Concept and Design by Kok & Birdie

მიმდინარე სამუშაოები
„თბილისი მოლი“ Tbilisi Mall
პასიური ხანძარდაცვის სისტემების მოწყობა
Arrangement of passive fire protection solutions
გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემის (PVC მილების) Geberit-ის ფირმის პოლიეთილენის შედუღებული მილებით შეცვლა Replacement of a defective sewage PVC pipeline with Geberit HDPE pipes
Tyco ხანძარდაცვის სპრინკლერული სისტემა საქვაბეებისთვის Tyco Fire protection sprinkler system for boiler rooms
სავენტილაციო სისტემების მონტაჟი Installation of an air duct system
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

მიმდინარე სამუშაოები

„თბილისი მოლი“

Tbilisi Mall

პასიური ხანძარდაცვის სისტემების მოწყობა

Arrangement of passive fire protection solutions

გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემის (PVC მილების) Geberit-ის ფირმის პოლიეთილენის შედუღებული მილებით შეცვლა

Replacement of a defective sewage PVC pipeline

with Geberit HDPE pipes

Tyco

ხანძარდაცვის სპრინკლერული სისტემა საქვაბეებისთვის

Tyco

Fire protection sprinkler system for boiler rooms

სავენტილაციო სისტემების მონტაჟი

Installation of an air duct system

Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა

Geberit Pluvia syphonic roof drainage system