სამუშაოები

WORKS

სავაჭრო გალერეა „მერანი“ Merani Shopping Gallery
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

All Rights Reserved by ICT, Ltd. © 2015-2020

Concept and Design by Kok & Birdie

სამუშაოები
სავაჭრო გალერეა „მერანი“ Merani Shopping Gallery
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

სამუშაოები

სავაჭრო გალერეა „მერანი“

Merani Shopping Gallery

Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა

Geberit Pluvia syphonic roof drainage system