სამუშაოები

WORKS

გლდანი მოლი Gldani Mall
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

All Rights Reserved by ICT, Ltd. © 2015-2020

Concept and Design by Kok & Birdie

სამუშაოები
გლდანი მოლი Gldani Mall
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

სამუშაოები

გლდანი მოლი Gldani Mall

Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა

Geberit Pluvia syphonic roof drainage system

გლდანი მოლი Gldani Mall
გლდანი მოლი Gldani Mall
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system
გლდანი მოლი Gldani Mall
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system
გლდანი მოლი Gldani Mall
Geberit Pluvia-ს სახურავიდან წყლის მოშორების ვაკუუმური სისტემა Geberit Pluvia syphonic roof drainage system